Skyde discipliner

Foreningens medlemmer skyder i forskellige skydediscipliner i løbet af året.

Skydningen følger DGI-Skydnings officielle skydeprogrammer


Sommer:

I sommerhalvåret skydes der udendørs. 

Der skydes 6.5 mm riffel på 200 meter

Der skydes .22lr og 9mm pistoler på 25 meter

Derudover både træner og deltager vi jævnligt i terrænskydning,
hvor afstand, skivestørrelse mv. varierer fra gang til gang


Vinter:

I vinterhalvåret skydes der hovedsageligt indendørs

Der skydes .22lr riffel på 15 meter

Der skydes .22lr og 9mm pistoler på 15 meter

Der trænes dog også i vinterhalvåret med pistol på 25 meter for de ivrige & trænede.

Træningstider og -steder

Foreningen træner to steder afhængigt at årstiden


Sommer: 

Om sommeren trænes på Københavns Skyttecenter, Selinevej 5, 2300 København S

https://kbh-skyttecenter.dk/

Sommersæsonen løber fra midt maj til midt septemberVinter:

Om vinteren trænes i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

https://www.dgibyen.dk/da/

Vintersæsonen løber fra midt september til midt maj


De præcise tidspunkter kan ses på forsiden


Der trænes ikke i skolernes ferie, da træningsfaciliteterne ofte har lukket i disse tidsrum.

Sikkerhedsbestemmelser

Foreningen følger den til enhver tid gældende våbenlovgivning samt sikkerhedsbestemmelser.


Det vigtigste for os er at skydeaktiviteterne foregår sikkert for alle.

Som skytte, træner og leder skal vi ALLE overholde sikkerhedsbestemmelserne - uanset alder og niveau.

 Det er derfor afgørende, at vi alle kender og overholder bestemmelserne, så sikkerheden altid er i top.


Sikkerhedsbestemmelserne (kaldet SIKSKY) kan hentes her:

https://www.dgi.dk/skydning/regler-og-bestemmelser/sikkerhedsbestemmelser/sikkerhedsbestemmelser-riffel-og-pistolskydning


Direkte link til folder


Våbenlovgivningen kan læses her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1736